Prezentacja filmów oraz wręczenie nagród
pokaz zapoczątkował cykl spotkań poświęconych
Czesławowi Miłoszowi pt.: Miłosz – autor i tłumacz

12 grudnia 2011 r.; American Corner WiMBP; ul. Targ Rakowy 5/6, Gdańsk


Prezentacja filmów oraz wręczenie nagród

7 grudnia 2011 r.; Czytelnia, sala nr 25 /II piętro/
Dolnośląska Biblioteka Publiczna; ul. Rynek 58, Wrocław

http://www.wbp.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3361&Itemid=770


 

Prezentacja filmów, podsumowanie oraz wręczenie nagród

1 grudnia 2011 r.;Stary Ratusz WBP; ul. Stare Miasto 33, Olsztyn

http://www.wbp.olsztyn.pl/wystawy/2011/111201.html